ISSN:2602-4969

SEZAİ KARAKOÇ’UN ANNE VE ÇOCUK KONULU ŞİİRLERİNDE ÖLÜM TEMASI

Author:

Number of pages:
17-23
Year-Number:
2017-1

1933 yılında Diyarbakır‟da doğan Sezai Karakoç şair, yazar ve siyasetçi kimliğiyle Türk Edebiyatı için önemli bir simadır. İlk yazıları Büyük Doğu‟da çıkar. Daha sonra Yeni İstanbul gazetesinde günlük yazılar yazmaya başlar. İlk sayısı 1955‟te çıkan Diriliş dergisi şairin hayatında önemli bir yere sahiptir. İkinci Yeni şairlerinden olan Karakoç şiirlerinde anne, çocuk, ölüm, diriliş, mistisizm gibi konulara yer verir. Aile üyeleri Sezai Karakoç‟un şiirlerinin ayrılmaz misafirleri gibidir. Aile, Türk kültür tarihinde ve sosyal hayatında önemli bir rol oynar. Ailenin merkezinde daima çocuk vardır. Çocuklar, toplumsal hayatta geleceğin garantisi olarak görülürler. Bu bağlamda her aile çocuklarını belli ilkelere göre yetiştirmek ve topluma kazandırmak ister. Türk aile geleneğinin yapısı olarak çocukları yetiştirmek görevi kadınlara aittir. Bu kapsamda anne ve çocuk ayrılmaz bir bütündür. Anne ve çocuk kavramı Çağdaş Türk şiirinde ayrılmaz bir bütün olarak işlenen önemli konulardandır. Şairler divan şiirinden günümüz modern şiirine geçen zaman diliminde anne ve çocuk kavramını farklı temalarla birleştirmiştir. Sezai Karakoç ve bazı şair ise anne ve çocuk kavramını ölümle birleştirmiştir. Bu çalışmada Sezai Karakoç‟un şiirlerinde anne ile çocuk konuları ve ölüm teması üzerinde durulacaktır.

Keywords


Born in Diyarbakir in 1933, Sezai Karakoç is an important ally of Turkish literature with his identity as a poet, writer and politician. The first writings take place in the Great East. Then he starts writing daily articles in the New Istanbul newspaper. The first issue of the resurrection magazine, which appeared in 1955, has an important place in the life of the poet. Karakoç, one of the second new poets, includes topics such as mother, child, death, resurrection, mysticism. Family members are like the inseparable guests of Sezai Karakoç's poems. The family plays an important role in Turkish cultural history and social life. There is always a child in the center of the family. Children are seen as a guarantee of future in social life. In this context, every family wants to educate their children according to certain principles and to earn collecting. It is the responsibility of women to raise children as the structure of the Turkish family tradition. In this context, mother and child are inseparable. The concept of mother and child is an important subject that is treated as an integral whole in contemporary Turkish poetry. The poets have combined the concept of mother and child with different themes in the time passing from divan poetry to contemporary poetry. Sezai Karakoç and some poets have combined the concept of mother and child with death. In this work Sezai Karakoç 's poetry will focus on the issues of mother and child and the theme of death.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 3,044
Number of downloads 1,351

Share

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.