Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

KİTAP TANITIMI VE DEĞERLENDİRME: Mehmet Akif Kara, Göç Yazıları

Author:

Number of pages:
29-31
Language:
Türkçe
Year-Number:
2017-Number: 1

Küreselleşme olgusu ile birlikte göç, gündelik yaşamın gözle görülür ve hissedilir bir olgusu ol-maktadır. Nedenleri ve sonuçları ne olursa olsun, ister düzenli ister düzensiz bir halde olsun, göç büyük sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle farklı disiplinler tarafından ele alınmakta ve üzerine konuşulan çok fazla teorik bakışın üretilmesine neden olmaktadır. Türkiye akademisinde de göç son zamanlarda çokça çalışılan bir konu haline gelmiştir. Bu kitap değerlendirmesinde, Mehmet Akif Kara’nın Göç Yazıları – Kuramdan Alana Türkiye’de Göç isimli kitabı ele alınacaktır. Göç sosyolojisi alanında önemli bir eser olarak değerlendirebileceğimiz bu çalışma bir derleme çalışmasıdır. Kırmızı Çatı Yayınları tarafından basılan ve 138 sayfa olan kitap, daha önce göç meselesine dair bir alan araştırmasını yayınlayan ve alana dair birden fazla çalışması olan Mehmet Akif Kara’nın çeşitli çalışmalarının bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.

Keywords


Keywords

Article Statistics

Number of reads 3,401
Number of downloads 2,828

Share

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.