ISSN:2602-4969
Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Eğitimi Dergisi

Editor: Dr. Serdar BULUT
Assistant Editor:
Publication Place:
Year-Number: 2017-1
Full text | Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

-Dr. Serdar BULUT KİLİSLİ MUALLİM RİF‘AT BİLGE’NİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ VE TÜRK DİLİ’NE KATKILARI, 1-8
KILISLI MUALLIM RIF„AT BILGE'S LIFE, LITERATURE PERSONNEL, WORKS AND CONTRIBUTIONS TO TURKISH LANGUAGE
DOI :
Abstract | Full text

32x32

-Güller ESER ENDERUNLU VÂSIF’IN “GİDER REDİFLİ” MÜSEDDESİ İLE AHMET HAMDİ TANPINAR’IN “ERZURUMLU TAHSİN HİKÂYESİ”NDEKİ TASAVVUFÎ SÖYLEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, 9-15
THE ENDURANTIAL JOURNAL OF
DOI :
Abstract | Full text

32x32

-Gamze BULUT SEZAİ KARAKOÇ’UN ANNE VE ÇOCUK KONULU ŞİİRLERİNDE ÖLÜM TEMASI, 17-23
DEATH IN SEZAI KARAKOC'S MOM AND CHILD'S POEMS
DOI :
Abstract | Full text

32x32

-Asiye SAYMAZ NECİP FAZIL’IN POETİKASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 25-28
AN EVALUATION ON THE POTENTIAL OF NECIP FAZIL
DOI :
Abstract | Full text

32x32

-Öğrt. Hazal KANGALGİL KARA KİTAP TANITIMI VE DEĞERLENDİRME: Mehmet Akif Kara, Göç Yazıları, 29-31

DOI :
Abstract | Full text


Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.