Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

Editor: Prof. Dr. Serdar BULUT
Assistant Editor:
Publication Place: Alanya-Antalya / TÜRKİYE
Year-Number: 2024-Year: 8 - Number: 5
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Hatice GÜRSES -Soner KARAKAYA ÇOCUKLARLA FELSEFE (P4C) ALANINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ , 1-10
REVIEW OF THESES MADE IN TURKEY IN THE FIELD OF PHILOSOPHY WITH CHILDREN (P4C)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.75004
Abstract | Full text

32x32

Muhsin YÖRÜK -Şifanur YALÇINKAYA -Baran CEYHAN İDEM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKULA UYUM HAFTASINA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ VE YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, 11-34
INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS' ANDADMINISTRATORS' OPINIONS ON SCHOOL ADAPTATION WEEK IN PRESCHOOL EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.75485
Abstract | Full text

32x32

Hayati YILMAZ MİRZA ALİ EKBER SÂBİR’İN ESERLERİNDE KADIN, 35-48
WOMEN IN MIRZA ALI AKBAR SABIR'S WORKS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.75903
Abstract | Full text

32x32

Bedri KAYSADU TEFSÎRÜ’L-KUR’ÂN-I ÂZÎM’DE KULLANILAN TEFSİR KAVRAMLARI VE TEFSÎR YÖTEMİ, 49-98
THE CONCEPTS OF EXEGISIS AND METHODS OF EXEGISIS USED IN TAFSIR AL-QUR’AN-IL AZIM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.74596
Abstract | Full text

32x32

Cengiz İDER İNSAN ZAAFLARINDAN NEFS-İ EMMÂRE ÖRNEĞİNDE TEFSİR PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ, 99-108
THE RELATIONSHIP BETWEEN HERMENEUTICS AND PSYCHOLOGY IN THE CONTEXT OF HUMAN WEAKNESSES (EXAMPLE OF NAFS-I AMMÂRE)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.75057
Abstract | Full text

32x32

Eyüp YİĞİT TEFSİR VE PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA “SABIR VE SALAT” KAVRAMLARININ İNSAN HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ, 109-120
THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE CONCEPTS OF
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.74678
Abstract | Full text


Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.