Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

Editor: Doç. Dr. Serdar BULUT
Assistant Editor:
Publication Place: Antalya / TÜRKİYE
Year-Number: 2023-Year: 7 - Number: 3
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Oğuz UYAN OKUL MÜDÜRLERİNİN KURUM İÇİ LİDERLİK DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, 1-20
TEACHERS' VIEWS ON DEVELOPING SCHOOL PRINCIPALS' IN-HOUSE LEADERSHIP BEHAVIORS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72251
Abstract | Full text

32x32

Devabil KARA ŞİİR VE RESİM ARASINDAKİ METAFORİK ETKİLEŞİM, 21-38
THE METAPHORICAL INTERPLAY OF POETRY AND PAINTING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72489
Abstract | Full text

32x32

Devrim Demir YEŞİLPINAR MİNİMALİST ESTETİK VE STEVE REİCH’İN MÜZİĞE YAKLAŞIMI, 39-46
MINIMALIST AESTHETICS AND STEVE REICH'S APPROACH TO MUSIC
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72782
Abstract | Full text

32x32

Arife ÜNAL SÜNGÜ İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İNANCIN DUYGUSAL TEMELLERİ, 47-58
EMOTIONAL FOUNDATIONS OF FAITH IN ISLAMIC THOUGHT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72493
Abstract | Full text

32x32

Ahmet ALABALIK KUR’ÂN’DAN İSTİNBATLA EĞİTİM HEDEFLERİ, 59-74
EDUCATIONAL OBJECTIVES REVEALED FROM THE QUR'AN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72373
Abstract | Full text

32x32

Cengiz İDER ÂYETİN ZÂHİR OLAN ANLAMINI TERK ETMENİN HÜKMÜ, 75-84
THE RULING OF ABANDONING THE OUTWARD MEANING OF THE VERSE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.70619
Abstract | Full text

32x32

Bedri KAYSADU FARKLI KIRÂATIN FARKLI ANLAMLARA ETKİSİ, 85-114
THE EFFECT OF DIFFERENT QURAN ON DIFFERENT MEANINGS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.70463
Abstract | Full text

32x32

Naz KATIRCIOĞLU -Gözde ÇAKIR KIASIF CEPHEDE AKILLI AKTİF CAM SEÇİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA MATEMATİKSEL BİR MODEL ÖNERİSİ İLE İNCELENMESİ: BOMONTİADA ÖRNEĞİ, 115-142
ANALYSIS OF THE SELECTION OF SMART SWITCHABLE GLASS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH A MATHEMATICAL MODEL PROPOSAL: THE CASE OF BOMONTIADA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72319
Abstract | Full text

32x32

Yusuf GENÇ -Samet KULAOĞLU YETİŞKİNLERİN YAŞLILIK ÖNCESİ DÖNEMDE YAŞLI AYRIMCILIĞI HAKKINDAKİ ALGI VE TUTUMLARI, 143-154
THE PERCEPTIONS AND ATTITUDES OF ADULTS IN THE PRE-ELDERLY PERIOD ON AGEISM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72682
Abstract | Full text

32x32

Mehmet Egemen DEMİRCAN -Gökhan TURHAN AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ, 155-174
TURKEY’S GEOPOLITICAL IMPORTANCE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION ENERGY POLICY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72213
Abstract | Full text

32x32

Zeynep Esra ABAY ÇELİK AİLE İÇİ İLETİŞİMDE AİLE İÇİ SORUNLAR VE AİLE İÇİ ÇATIŞMA, 175-186
INTRA-FAMILY PROBLEMS AND INTRA-FAMILY CONFLICT IN INTRA-FAMILY COMMUNICATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72681
Abstract | Full text

32x32

Ferhat APUHAN DOĞU - BATI DÜNYALARININ DÜŞÜNSEL VE YAŞAMSAL ŞEKİLLENMESİNDEMETODOLOJİK YAKLAŞIMLARIN MUKAYESESİ: GAZZÂLİ VE DESCARTES ÖRNEĞİ, 187-200
THE COMPARISON OF EAST-WEST WORLDS’ METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF INTELLECTUAL AND LIFE-SUSTAINING: AL-GHAZĀLĪ AND DESCARTES EXAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72507
Abstract | Full text

32x32

Selnaz BAŞKAN YURDAKUL ANADOLU FUTBOLUNUN YÜKSELİŞİ: KULÜPÇÜLÜK, EKONOMİ VE POPÜLERLİK, 201-214
THE RISE OF ANATOLIAN FOOTBALL: CLUBISM, ECONOMY AND POPULARITY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72288
Abstract | Full text


Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.