ISSN:2602-4969

KİLİSLİ MUALLİM RİF‘AT BİLGE’NİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ VE TÜRK DİLİ’NE KATKILARI


Türkoloji dünyasının tanınmış simalarından birisi olan Muallim Rif„at Bilge Kilis‟in yetiştirdiği en önemli Türk Dili ile Türk Dili ve Edebiyatı bilginidir. Türk diline çok büyük katkılar sağlamıştır. Muallim Rif„at 1874 yılında Kilis‟in Cedit mahallesinde doğmuştur. Zabtıyye çavuşlarından Abdülkerim Bey‟in oğludur. Ahmet Rif„at doğmadan babası vefat etmiştir. Bu nedenle Rif„at‟ı annesi Emine Hanım büyütmüştür. Kilisli olmasından ötürü isminin önünde Kilisli kelimesini kullanan Ahmet Rif„at Bilge, Muallim lakabıyla da tanınmıştır. Türk diline yaptığı hizmetlerle büyük şöhret yakalayan Muallim Rif„at Bilge, Avrupa‟da da tanınmıştır. Mehmet Fuat Köprülü‟nün Rif„at Bilge‟nin eserlerine önsöz yazması ve H. Ritter‟in onunla işbirliği yapması, Kilisli Muallim Ahmet Rif„at Bilge‟nin şöhretine şöhret katan etkenlerdendir. Türk dilinin Divânü Lügâti‟t-Türk, Dede Korkut Kitabı başta olmak üzere en önemli kaynak eserlerinin Türkolojiye kazandırılmasında etkin rol oynayan Kilisli Muallim Rif„at Bilge, Türklük bilimi araştırmalarında yeri doldurulamaz bir şahsiyettir. Kilisli Muallim Rif„at Bilge, 38 yaşında nişanlanmış, 40 yaşında İstanbul eşrafından Fatma Saibe Hanımefendi ile evlenmiştir. Bu evlilikten üç kızları olmuştur Türk dili ave edebiyatı açısından ölümsüz isimlerden oaln Kilisli Muallim Rif„at Bilge, ömrünün son yıllarında yerleştiği Ankara‟da 22 Şubat 1953‟te vefat etmiştir. Kabri Cebeci Asrî Mezarlığı‟ndadır. Çalışmamızda Türk dili ve edebiyatının bu yeri doldurulamaz isminin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve Türk diline katkıları üzerinde durulacaktır.


Keywords


Türk Dili, Kilisli Muallim Rif'at Bilge, Divânü Lügâti‟t-Türk, Dede Korkut Kitabı, Türkçeye Katkılar

Author: -Dr. Serdar BULUT
Number of pages: 1-8
DOI:
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.