ISSN:2602-4969

SEZAİ KARAKOÇ’UN ANNE VE ÇOCUK KONULU ŞİİRLERİNDE ÖLÜM TEMASI


1933 yılında Diyarbakır‟da doğan Sezai Karakoç şair, yazar ve siyasetçi kimliğiyle Türk Edebiyatı için önemli bir simadır. İlk yazıları Büyük Doğu‟da çıkar. Daha sonra Yeni İstanbul gazetesinde günlük yazılar yazmaya başlar. İlk sayısı 1955‟te çıkan Diriliş dergisi şairin hayatında önemli bir yere sahiptir. İkinci Yeni şairlerinden olan Karakoç şiirlerinde anne, çocuk, ölüm, diriliş, mistisizm gibi konulara yer verir. Aile üyeleri Sezai Karakoç‟un şiirlerinin ayrılmaz misafirleri gibidir. Aile, Türk kültür tarihinde ve sosyal hayatında önemli bir rol oynar. Ailenin merkezinde daima çocuk vardır. Çocuklar, toplumsal hayatta geleceğin garantisi olarak görülürler. Bu bağlamda her aile çocuklarını belli ilkelere göre yetiştirmek ve topluma kazandırmak ister. Türk aile geleneğinin yapısı olarak çocukları yetiştirmek görevi kadınlara aittir. Bu kapsamda anne ve çocuk ayrılmaz bir bütündür. Anne ve çocuk kavramı Çağdaş Türk şiirinde ayrılmaz bir bütün olarak işlenen önemli konulardandır. Şairler divan şiirinden günümüz modern şiirine geçen zaman diliminde anne ve çocuk kavramını farklı temalarla birleştirmiştir. Sezai Karakoç ve bazı şair ise anne ve çocuk kavramını ölümle birleştirmiştir. Bu çalışmada Sezai Karakoç‟un şiirlerinde anne ile çocuk konuları ve ölüm teması üzerinde durulacaktır.


Keywords


Anne, Çocuk, Ölüm, Sezai Karakoç, Çağdaş Türk Şiiri

Author: -Gamze BULUT
Number of pages: 17-23
DOI:
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.