ISSN:2602-4969

NECİP FAZIL’IN POETİKASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Necip Fazıl Kısakürek 26 Mayıs 1904'te doğar. Mahalle Mektebi'nde öğrenim hayatına başlayan Fazıl babası Abdülbaki Fazıl Bey'den din eğitimi alır. Bu eğitimin izlerine şiirlerinde de rastlanmaktadır. Şiire olan ilgisi Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şahane'de okuduğu yıllarda başlar. Burada, hocaları arasında Yahya Kemal ve Hamdullah Suphi gibi güçlü isimler vardır. Onların da etkisiyle şiire olan ilgisi artan Necip Fazıl "Nihal" isimli haftalık bir dergi çıkartır. 1921 yıllarında Darülfunun Felsefe Şubesi'ne kaydolan şair burada da yine bazı ünlü isimlerle tanışır. Bu isimler onun şiir anlayışının oluşmasında ve gelişmesinde etkili olur. İlk şiirlerini "Yeni Mecmua" dergisinde yayımlayan şair daha sonra çeşitli dergilerde yazılar yazmaya başlar. Abdülhakîm Arvâsî onun hayatında en çok iz bırakan kişilerden birisidir. Fazıl'ın hayatının dönüm noktasını oluşturur. Onun etkisiyle Necip Fazıl'ın düşünce dünyası değişir. Çıkarmış olduğu Büyük Doğu dergisi sayesinde islmcı görüşlerini duyurur, muhafazakâr bir edebiyatın sesi olur. Otuz beş yıl yayın hayatına devam eden dergi Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sezai Karakoç, Özdemir Asaf, Peyami Safa gibi birçok yazarın ve şairin dini, edebi, siyasi vb. konularda yazdıkları eserleri bünyesinde barındırır. Bu çalışmada Necip Fazıl'ın Poetikası üzerinde durulacaktır. Poetika üzerinde bir değerlendirme yapıldığı zaman Necip Fazılı'ın şair ve şiirle ilgili bütün görüşlerinin burada yer aldığı görülmektedir.


Keywords


Necip Fazıl Kısakürek, Petika, Necip Fazıl'ın Poetikası

Author: -Asiye SAYMAZ
Number of pages: 25-28
DOI:
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.