Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

32x32

Ferhat APUHAN DOĞU - BATI DÜNYALARININ DÜŞÜNSEL VE YAŞAMSAL ŞEKİLLENMESİNDEMETODOLOJİK YAKLAŞIMLARIN MUKAYESESİ: GAZZÂLİ VE DESCARTES ÖRNEĞİ, 187-200
THE COMPARISON OF EAST-WEST WORLDS’ METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF INTELLECTUAL AND LIFE-SUSTAINING: AL-GHAZĀLĪ AND DESCARTES EXAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72507
Abstract | Full text


Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.