Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

32x32

Eyüp YİĞİT TEFSİR VE PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA “SABIR VE SALAT” KAVRAMLARININ İNSAN HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ, 109-120
THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE CONCEPTS OF
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.74678
Abstract | Full text

32x32

Eyüp YİĞİT KUMMÎ TEFSİRİNDE HZ. ALİ İLE İLİŞKİLENDİRİLEN BAZI ÂYETLER VE KAVRAMLAR, 59-74
SOME VERSES AND CONCEPTS ASSOCIATED WITH HAZRAT ALİ IN QUMMÎ TAFSIR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.73718
Abstract | Full text


Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.