Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

32x32

Oğuz UYAN OKUL MÜDÜRLERİNİN KURUM İÇİ LİDERLİK DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, 1-20
TEACHERS' VIEWS ON DEVELOPING SCHOOL PRINCIPALS' IN-HOUSE LEADERSHIP BEHAVIORS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72251
Abstract | Full text


Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.