Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

32x32

Mehmet Egemen DEMİRCAN -Gökhan TURHAN AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ, 155-174
TURKEY’S GEOPOLITICAL IMPORTANCE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION ENERGY POLICY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72213
Abstract | Full text


Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.