Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

32x32

Naz KATIRCIOĞLU -Gözde ÇAKIR KIASIF CEPHEDE AKILLI AKTİF CAM SEÇİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA MATEMATİKSEL BİR MODEL ÖNERİSİ İLE İNCELENMESİ: BOMONTİADA ÖRNEĞİ, 115-142
ANALYSIS OF THE SELECTION OF SMART SWITCHABLE GLASS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH A MATHEMATICAL MODEL PROPOSAL: THE CASE OF BOMONTIADA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72319
Abstract | Full text


Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.