Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

32x32

Devabil KARA ŞİİR VE RESİM ARASINDAKİ METAFORİK ETKİLEŞİM, 21-38
THE METAPHORICAL INTERPLAY OF POETRY AND PAINTING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72489
Abstract | Full text


Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.