Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

32x32

Ahmet ALABALIK KUR’ÂN’DAN İSTİNBATLA EĞİTİM HEDEFLERİ, 59-74
EDUCATIONAL OBJECTIVES REVEALED FROM THE QUR'AN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72373
Abstract | Full text


Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.