Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

32x32

Hatice GÜRSES -Soner KARAKAYA ÇOCUKLARLA FELSEFE (P4C) ALANINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ , 1-10
REVIEW OF THESES MADE IN TURKEY IN THE FIELD OF PHILOSOPHY WITH CHILDREN (P4C)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.75004
Abstract | Full text


Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.