Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

32x32

Muhsin YÖRÜK -Şifanur YALÇINKAYA -Baran CEYHAN İDEM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKULA UYUM HAFTASINA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ VE YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, 11-34
INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS' ANDADMINISTRATORS' OPINIONS ON SCHOOL ADAPTATION WEEK IN PRESCHOOL EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.75485
Abstract | Full text


Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.