Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

32x32

Cengiz İDER İNSAN ZAAFLARINDAN NEFS-İ EMMÂRE ÖRNEĞİNDE TEFSİR PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ, 99-108
THE RELATIONSHIP BETWEEN HERMENEUTICS AND PSYCHOLOGY IN THE CONTEXT OF HUMAN WEAKNESSES (EXAMPLE OF NAFS-I AMMÂRE)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.75057
Abstract | Full text

32x32

Cengiz İDER ÂYETLERİN NÜZÛL SIRASINA GÖRE TERTİP EDİLMEMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 49-58
AN EVALUATION ON NOT ARRANGING THE VERSUS IN THE ORDER OF REVELATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72711
Abstract | Full text

32x32

Cengiz İDER ÂYETİN ZÂHİR OLAN ANLAMINI TERK ETMENİN HÜKMÜ, 75-84
THE RULING OF ABANDONING THE OUTWARD MEANING OF THE VERSE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/isorej.70619
Abstract | Full text


Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.